FI | EN

Mikä CyberKnife on?

Sädehoitoa robottiteknologian avulla

CyberKnife®-robottihoitolaitteella annettu sädehoito perustuu robotin käsivarressa olevaan pienikokoiseen lineaarikiihdyttimeen, joka tuottaa fotonisäteilyä. Vastaavanlaista säteilyä tuotetaan myös perinteisillä sädehoitolaitteilla, mutta sädehoidon antotapa on CyberKnife®-laitteella erilainen.

CyberKnifen robottikäsivarsi on erittäin liikkuva, minkä ansiosta hoitosäteet voidaan kohdistaa potilaaseen siten, että terveitä elimiä ja kudoksia saadaan säästettyä paremmin kuin perinteisillä hoitolaitteilla.

Tarkkaa ja potilasystävällistä hoitoa

Hoitolaitteen robotti on erittäin tarkka. Se kykenee osumaan liikkuvaan kohteeseen alle 0.5 millimetrin tarkkuudella. Tarkkuus ja hoitosäteiden vapaa suuntaus mahdollistavat hoidon myös vaikeasti sijaitseviin hoitokohteisiin. Samalla on mahdollista käyttää suurempia annostuksia, mikä vähentää hoitokertojen määrää.

Potilasystävällisyyttä lisää myös CyberKnifen hoidonaikainen seuranta. Laite löytää hoitokohteensa vertaamalla potilaasta hoidon suunnitteluvaiheessa otettuja röntgenkuvia hoidon toteutuksen aikana otettaviin kuviin. Jos potilas tai hoidettava kohde liikkuu hoidon aikana, laitteisto havaitsee tämän ja virhe korjataan automaattisesti.

Kun hoitokone kykenee seuraamaan potilaan asentoa, hoidon tarkkuus säilyy, vaikka asento hieman muuttuisikin.

Palaa takaisin